Roslagsmat se - Skott

Medlemmar i Roslagsmat

Wennström & Marketeg blev på årsstämman invalda som fullvärdiga medlemmar i Roslagsmat. Det är vi givetvis mycket glada för och vi vill därför öka takten och verka än mer för alla fina lokalt producerade produkter vi har här i Roslagen.

 

Vi använder givetvis flertalet av andra medlemmars finfina produkter i vår matlagning och verksamhet.

Om Roslagsmat

Roslagsmat vill lyfta fram styrkan i den småskaliga produktionen genom att arbeta för samverkanslösningar som utvecklar näringen, att sträva mot hög kvalité och miljömässigt hållbar produktion.

Gå med du också

Roslagsmat är till för de som odlar och/eller producerar lokala livsmedel av hög kvalité. Föreningen är även till för dem som är hantverkare och som tillverkar varor som anknyter till det dukade bordet.

Ekologiskt & nära

Wennström & Marketeg gillar initiativ som Roslagsmat. Att lokala producenter går ihop tillsammans för att tillsammans delar erfarenheter samt ökar medvetenheten tycker vi är riktigt riktigt bra.

Catering i Norrtälje - footer