Roslagsmjölk - Bonde klappar en ko

Roslagsmjölk

Roslagsmjölk producerar ekologisk standardmjölk, mellanmjölk, lättmjölk, naturell yoghurt, vaniljyoghurt och grädde.
Produkterna förädlas vid det lilla mejeriet ÅCA på Åland och distribueras i närområdet längs Roslagskusten såväl som i Stockholmsregionen.
Roslagsmjölk - Produktbild på mjölkpaket

KRAV-godkända

Gårdarna som levererar mjölk till Roslagsmjölk är samtliga KRAV-godkända. Korna får ströva fritt året runt och betar de närliggande markerna. Nästan allt foder som används till djuren odlas på den egna gården helt utan bekämpningsmedel och handelsgödsel. Gödsel från djuren sprids på åkrarna så att näringen används i ett viktigt kretslopp på gårdarna.

 

De korta transporterna och det varsamma brukandet av jorden skapar en produktionskedja med låg klimatpåverkan av hög kvalité. Vidare bidrar produktionen till mycket höga naturvärden.

Catering i Norrtälje - footer